Därför fundament vindkraftverk

Då ett vindkraftverk ska installeras så behövs det något som ser till att det inte faller omkull. För att hindra den från att falla så används ett fundament. Detta brukar komma i två olika kombinationer då det handlar om att sätta ett vindkraftverk på marken. Dessa fundament för vindkraftverk i betong är gravitationsfundament och bergsfundament. Standarden brukar dock vara att man använder ett så kallat gravitationsfundament. När det är dags för vindkraftstornet att installeras så sprutar man en stor mängd smält stål in i mitten av fundamentet. De material som man använder vid en produktionen av ett fundament för vindkraftverk är stål och betong.

Skillnaden mellan dessa två fundament är att bergförankrat fundament oftast gjuts direkt in i berget. Detta förankras då sedan med hjälp av ett antal bergbultar. Ett gravitationsfundament brukar oftast installeras i dess jorddjup vilket gör att fundamentet då fungerar som en motvikt till vindkraften.

Vad ska man välja för fundament?

Det billigaste alternativet brukar oftast vara bergfundamenten då dessa massiva fundament kräver mindre jobb samt mindre tunga maskiner. Valet av fundament beror mycket på rådande markförhållanden och vad marken tillåter. Vidare påverkas valet av fundament av vilken typ av vindkraftverk som man kommer uppföra. Vindkraftverkens storlek har stor betydelse och inverkan på vilken förankring som är bäst lämpad.

Därför används olika tekniker för att ta reda på om den tänkta marken klarar av en installation av ett vindkraftverk. Vanligtvis kan data insamlad från geotekniska undersökningar påvisa hur markförhållandena ser ut. Dessa undersökningar görs genom att man gör några provborrningar i marken som man sedan tar prover på. Genom att analysera denna data så kan man få tydlig information om vilket fundament som är bäst lämpat för det tänkta vindkraftverket.

Posted in Bygg & Anläggning | Comments Off on Därför fundament vindkraftverk